Home

Diensten

Over ons

Contact

Cases

Iedereen heeft het razend druk met de dagelijkse zaken, normale werkzaamheden, verder stroomlijnen van dagelijkse routines, controleren en consolideren. Natuurlijk is dat belangrijk, maar zijn we als zorgondernemer in al onze ijver om doelmatigheid en efficiency te realiseren niet effectiviteit, oftewel ons ‘doel’, uit het oog verloren? En schieten we ons daarmee niet in onze eigen voet(en)? 

In steeds meer organisaties krijgt efficiëntie veel aandacht. Alles is dan tot de in puntjes geregeld. Zorgt deze focus op efficiëntie voor een optimaal presterende organisatie? In veel gevallen niet. Zonder focus op effectiviteit zal een product, dienst of organisatie uiteindelijk haar bestaansrecht in die vorm verliezen. Hetgeen goed geïllustreerd wordt door bijvoorbeeld een bekende warenhuisketen en de notaris.

 What's the worst thing that could happen  Te koop eenheidsworst. Niet zo goed als die van Hema maar stukken voordeliger

Door disruptie (denk aan oa  ICT, nieuwe toetreders, substituten)  veranderde de markt . Zowel de bekende warenhuisketen als de notaris speelden niet (tijdig) in op de veranderde wensen & behoeften van die markt. De van oudsher trouwe klanten prefereerden ‘opeens’ andere alternatieven, zoals budget-aktes en online ‘warenhuizen’  en was er dus geen sprake meer van effectiviteit. Langdurig gebrek aan effectiviteit resulteert in steeds afnemende klantenaantallen en dus inkomsten. Dit  zal onvermijdelijk resulteren in een einde van de onderneming, ongeacht hoe efficiënt zaken ook georganiseerd worden. Je zou dus de  conclusie kunnen trekken: uiteindelijk gaat effectiviteit voor efficiëntie.

Hoewel effectiviteit en efficiëntie vaak met elkaar in relatie staan, is er dus duidelijk een verschil. Efficiëntie betekent niet automatisch effectiviteit. In dit kader is interessant te noemen wat Tim Ferris, succesvol ondernemer en schrijver (4 hour body, 4 hour work week , beiden aanraders), hierover zegt:

“Effectiviteit is het uitvoeren van de dingen/zaken die je dichter bij je doelen brengen.
Efficiëntie is het uitvoeren van een bepaalde taak (al dan niet belangrijk ) op de meest economische mogelijke manier.
Efficiënt zijn  zonder te letten op effectiviteit is de standaardmodus van het universum.”

Dit laatste zien we ook in de zorg.  De volgorde lijkt omgedraaid of soms heeft focus op effectiviteit zelfs nog helemaal geen rol gehad. Dit is op zich te verklaren: klanten komen (nog) ‘vanzelf’, dus we voelen de urgentie niet (genoeg). Daarnaast is bezig zijn met effectiviteit  veel moeilijker dan werken aan efficiëntie.  Nadenken over wat je echt belangrijk vindt,  wat je onderscheidt van concurrenten en andere zorgverleners, wat mogelijke substituten buiten de deur houdt, vinden wij heel complex . In ieder geval veel complexer dan nadenken over hoe iets beter kan. Als zorgondernemer staan we  voor de uitdaging om de zorg die we leveren zo te organiseren dat deze zowel efficiënt als effectief is.  Dat is niet eenvoudig, omdat efficiëntie-doelstellingen  in conflict kunnen komen met effectiviteit.

Wat kunnen wij hier van leren? We moeten meer als (zorg)ondernemer gaan denken. Meer aandacht hebben voor zaken als bijvoorbeeld strategie, marketing, ondernemerschap. Een goede start zou zijn om meer vanuit onze klanten te gaan denken en ons van daar uit vragen te stellen als:

  • wat zijn de wensen en (al dan niet bekende) behoeften?
  • Hoe vullen we die in? En wat betekent dit voor de klant?
  • Wat definieert ons succes?
  • Hoe onderscheiden wij ons?
  • Hoe kunnen wij onze (meer)waarde aantonen?

waar-zijn-apothekers-eigenlijk-nog-goed-voor

Want op het moment dat je als zorgverlener / -ondernemer de verbinding met de klant verliest, en klanten niet (meer) de  meerwaarde ervaren … op dat moment ligt een scenario als van die bekende warenhuisketen  altijd op de loer.

Wordt vervolgd